Saturday, 19 April 2014

Kerjasama Mata dan Otak Dalam Proses Membaca

Dalam proses membaca, mata dan otak saling bekerjasama. Mata berfungsi sebagai indra yang menangkap teks bahan bacaan sedangkan otak memahami makna bacaan sehingga tercipta pemahaman.
Mengetahui bagaimana kedua organ tubuh ini bekerjasama akan membantu Anda memahami bagaimana sebenarnya proses membaca berlangsung. 
Lanjut baca di:
http://www.membacacepat.com/artikel/kerjasama-mata-otak/?awt_l=IHPps&awt_m=3Z1ltPJwRfdXhHB

No comments:

Post a Comment